13 juni: Kennis- en inspiratiedag Stichting Steenbreek

Op 13 juni vindt in Zwolle bij de provincie Overijssel de inspiratiedag van Stichting Steenbreek plaats. Deze dag is onder andere bedoeld voor de aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen…

Operatie Steenbreek en Entente Florale gaan verder onder Stichting Steenbreek

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn vanaf 1 januari 2019 officieel samengegaan. De nieuwe organisatie heet vanaf nu Stichting Steenbreek. De besturen van beide stichtingen zijn dit recent met…

Geslaagd webinar Risico’s infectieziekten door muggen en teken

Gemeenten alsook bewoners zijn actief om de openbare ruimte en de eigen tuinen verder te vergroenen. Een goede ontwikkeling om onze omgeving klimaatbestendig te maken en de biodiversiteit te verbeteren. Maar naast deze voordelen, kan de aanleg…

Inventarisatie bermen tussen Delft en Schiedam

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Natuurlijk Delfland de soortenrijkdom aan planten in vier delen langs de berm van de A4 tussen Delft en Schiedam bekeken. Het blijkt dat de soortenrijkdom aan kruiden niet veel verschilt. De controlestroken…

In welke provincie staat De Boom van het Jaar 2020?

Nederland doet dit jaar voor de 3e keer mee aan de Europese verkiezing Tree of the Year. SBNL Natuurfonds in Leersum selecteert exclusief de Nederlandse inzending voor deze verkiezing in samenwerking met dagblad Trouw. Uit 87 aangemelde bomen…

Opening groen schoolplein Nijmegen

Maandag 31 augustus is het zover. Wethouder onderwijs, welzijn en zorg, Grete Visser, opent het nieuwe groene schoolplein van Montessorischool Nijmegen-Oost. Ruim 2200 tegels maakten plaats voor groen! Door de aanleg van een groen schoolplein…

Deeltuinen: Airbnb voor tuinen

Een heerlijke tuin om te spelen, relaxen of te tuinieren is voor tuinbezitters de normaalste gang van zaken. Helaas hebben zo’n 2,4 miljoen huishoudens in Nederland deze mogelijkheid thuis niet. Ingegeven vanuit de lockdown tijdens corona…

Hittebestendig inrichten van de buitenruimte

Gemeenten staan voor de uitdaging om te zorgen dat een (her)inrichting van een straat of wijk klimaatbestendig is. Voor wateroverlast en waterveiligheid is dit vaak wel duidelijk. Voor hitte is dat nog minder bekend. En dat is zorgelijk want…

Werken aan Drentse biodiversiteit

Werken aan biodiversiteit past ons allemaal. Gelukkig nemen steeds meer mensen initiatief om hun steentje bij te dragen, ook in de eigen omgeving. Provincie Drenthe heeft daarom een beknopt draaiboek voor initiatiefnemers ontwikkeld om iedereen…

Steenbreekgemeente Rheden gaat minder vaak gazons maaien

Gemeente Rheden gaat minder vaak de gazons maaien. Niet uit bezuinigingsoverwegingen maar om de biodiversiteit te verhogen. Door minder te maaien ontstaat een grotere variatie aan bloemen, kruiden, bijen en vlinders. De Gelderse gemeente is…

Een ontmoeting in het groen

Albertha Postma is één van de drijvende krachten achter het project ‘Ontmoeting in het groen’ dat een braakliggend stuk grond naast de Tuindorpschool in Den Helder omtoverde tot een groene oase. Dit project won in 2019 de aanmoedigingsprijs…

Ideale toekomstbestendige beplanting is biodivers

Bij klimaatverandering leggen we er meestal de nadruk op dat het gemiddeld warmer zal worden, omdat er meer CO2 in de lucht zit. Dat klopt, maar in de afgelopen jaren hebben we zelf al ondervonden dat er voor het weer in Nederland ook andere…