Op 14 en 15 april is er een pilot gestart, op initiatief van woningcorporatie Eigen Haard, om het project Sociaal Tuinieren 1 op 1 te starten in Amsterdam Noord. 

Een aantal bewoners, die wegens de coronacrisis in een groter sociaal isolement verkeren, had de vraag neergelegd bij de wijkbeheerder of hun tuin opgefleurd kon worden. Wegens de jarenlange samenwerking van alle betrokkenen bij het project Sociaal Tuinieren kon het idee van 1 vrijwilliger in 1 tuin (i.p.v gebruikelijk met hele groepen vrijwilligers tuinen opknappen) snel uitgewerkt worden.

Op afstand zijn de projectdagen voorbereid. Aan de vrijwilligers werd gevraagd of ze tuinkennis hadden en ervaring met tuinwerk, want dat was een voorwaarde, omdat er geen inhoudelijke instructie/begeleiding mogelijk was. De vrijwilligers bestonden uit: medewerkers van Eigen haard, studenten, een statushouder en een vaste vrijwilliger van St.Present. De gereedschappen waren ter beschikking gesteld door de Stichting Present en werden ter plekke uitgedeeld en beheerd door twee senior medewerkers van Zone3. Eigen Haard regelde de materialen (vuilniszakken, handschoenen, hesjes et cetera.) en Hovenier vd Tol doneerde potgrond en bloeiende geraniums. Van Amsterdam Rainproef ontvingen alle bewoners fraaie campanula’s die meteen geplant werden. Via het raam was contact met de blije bewoners goed mogelijk. Tenslotte gaf de zon deze dagen een extra geslaagd tintje.

Tekst: Robertien Aberson (coördinator Sociaal Tuinieren Amsterdam)
Beeld: Elise Brouwer van Eigen Haard

Wil jij jouw gemeente of buurt groener en biodiverser maken? Werk je voor de gemeente, of wil jij als hovenier, buurtbewoner of enthousiasteling ambassadeur zijn voor jouw buurt? Bekijk dan hier eerste inspiratie-webinar Steenbreek terug van 21 april 2020.

Bron:
IVN

Donderdag 23 april organiseerden Stichting Steenbreek en Vakblad Groen het webinar Klimaat. Een primeur en met dank aan de inspirerende sprekers en de circa 60 deelnemers kijkt de organisatie terug op een geslaagde versie.

Steenbreek ambassadeur Margot Ribberink gaf een heldere toelichting over de invloed van de coronacrisis op het weer en wat deze periode van minder Co2 en fijnstof ons nu laat zien. Afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met enorme droogte, hitte en heftige hoosbuien. Na de kletsnatte februarimaand hebben we nu alweer te kampen met enorme droogte en ook deze zomer wordt weer warmte verwacht. We moeten ons goed voorbereiden op deze extreme weersoorten. Dit kunnen we doen met de aanleg van meer groen, waterbuffering door regenwaterafkoppeling en waterberging. Een opgave voor ons allemaal: overheden, bedrijven en bewoners.

Petra Schoon (Cobra Groeninzicht) ging dieper in over de rol van bomen in strijd tegen de hittestress. Haar advies om het bomenbestand uit te breiden met hittebestendige neo-inheems en bewust te zijn van de juiste standplaats. Ook het gebruik van de versteningskaart kwam aan bod. Aangesloten gemeenten bij Stichting Steenbreek hebben via intranet toegang tot deze kaarten tot buurtniveau. Indien je geen inlog hebt, neem dan contact op met het secretariaat van Steenbreek via info@steenbreek.nl. Cobra Groeninzicht heeft vanwege het 20-jarig bestaan een jubileumaanbod voor gemeenten, onderwijsinstellingen, provincies, waterschappen en non-profitorganisaties: honderd miljoen boomkronen uit de digitale kaart, de BomenMonitor.

Kennis delen tijdens een digitaal evenement, smaakt zeker naar meer. Suggesties voor onderwerpen zijn altijd welkom. Webinar Klimaat gemist?

Het Nationale Tuinonderzoek van Natuurmonumenten is recent van start gegaan. Doel: inzicht krijgen in hoeveel ruimte de natuur krijgt en kán krijgen in onze tuinen. En deelnemers motiveren om hun tuin te vergroenen.

Mathiska Lont is boswachter bij Natuurmonumenten en geeft regelmatig tuintips aan leden of op social media. “In deze rare tijden snakken mensen naar natuur, maar tegelijkertijd is er in veel tuinen amper een grasspriet te bekennen. In het onderzoek vragen we mensen hoe hun tuin er nu uit ziet. Hoeveel bestrating heb je, is er nestgelegenheid? Daarna vragen we of de deelnemers hun tuin komend jaar willen vergroenen. Meedoen kan via www.natuurmonumenten.nl/tuinonderzoek. Met de antwoorden krijgen we inzicht in de staat van de Nederlandse tuin en of mensen bereid zijn om meer ruimte voor groen in hun tuin te creëren.” Nu de kans steeds groter wordt dat we ook de zomervakantie in de achtertuin moeten doorbrengen, hopen we dat mensen meer dan ooit bereid zijn natuur in de tuin meer ruimte te geven. Wel zo gezellig en mooi, en nog goed voor de biodiversiteit ook.

Natuurbeheer in eigen tuin
Nederland is rijk aan verschillende landschappen: bos, kwelders, heide, stuifzand, grasland. In Nederland komen zo’n 28.000 soorten voor, waaronder 200 soorten broedvogels en 20.000 soorten insecten. Al die dieren hebben unieke woonwensen. Want een bosuil overleeft niet op stuifzand, een zandhagedis niet in een beekdal en een grasklokje niet in het bos. Ook tuinen vormen een landschap waar veel dieren wonen. Huismussen, zwaluwen, vleermuizen en wilde bijen maken in of aan onze huizen hun nest. Door moderne bouwtechnieken en verstening is daarvoor steeds minder ruimte beschikbaar. Heggen maakten plaats voor schuttingen, beplanting voor bestrating. En ook eenvoudige en waardevolle grote en kleine ‘overhoekjes’ – van bladerhoop tot braakliggend weitje – worden schaars.

Biodiversiteit onder druk
Insecten nemen dramatisch af, tonen Nederlandse én internationale onderzoeken keer op keer. In ons land worden meer dan de helft van de 360 soorten wilde bijen bedreigd. De natuur in Nederland is uit balans. Zonder bomen geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen vogels. Juist die variatie is belangrijk om alles in evenwicht te houden. Ruim 56.000 hectare grond in Nederland is privétuin en daar werkt het precies hetzelfde: hoe meer variatie, hoe beter. De inrichting van tuinen is, zeker binnen de stedelijke omgeving, voor biodiversiteit zeer belangrijk.”

Onkruid bestaat niet
Veel planten die beschouwd worden als onkruid, zijn enorm belangrijk voor insecten. Lont: “Ik laat zelf bijvoorbeeld dovenetel altijd staan. Die zitten nu barstensvol hommels. Ook dagkoekoeksbloemen, vergeetmenietjes en boterbloemen krijgen de ruimte. Er komen veel bijen en vlinders op af. Na de bloei dun ik ze flink uit, want ze groeien als kool. Ook ‘rommel’ zoals dood hout of bladeren laat ik liggen of gooi ik op een hoop. Dat zijn plekken waar het barst van het leven; insecten, wormen, maar ook egels en vogels komen hier op af. Het laten staan van ‘onkruid’ en het laten liggen van bladeren en oud hout heeft nóg een voordeel: je bent véél minder tijd kwijt aan het opruimen van je tuin, zodat je meer tijd kunt besteden aan genieten van alles wat er groeit en bloeit.”

Doe mee aan het Nationale Tuinonderzoek

Bron:
Natuurmonumenten

Op 22 april organiseren The Pollinators een grote Zoom-actie. Omdat de kick-off van de Nationale Zaaidag niet buitenshuis plaatsvindt zoekt iedereen naar creatieve oplossingen en zoemen we nu samen online voor de bij. The Pollinators willen op deze manier toch met zo veel mogelijk mensen tegelijk gaan zaaien.

Via de duizend Voedselbanken voor Bijen door het hele land is de afgelopen tijd biologisch bloemzaad verspreid. Mensen kunnen tot de 22e terecht bij een voedselbank in hun buurt om een zakje zaad te halen. Het plan is dat het bloemzaad op de 22e massaal in tuin of op balkon de grond in gaat. Zo zaaien we met elkaar een miljoen vierkante meter grond in.

Om de Nationale Zaaidag in stijl te beginnen roepen The Pollinators zoveel mensen mogelijk op om de op woensdag 22 april om half elf ‘s ochtends deel te nemen aan de grootste virtuele zaai-actie ooit. Op het programma staat onder andere een live optreden van woordkunstenaar de Droominee en zullen de ambassadeurs het zaaien feestelijk introduceren.

Zoom je mee?
Via de Zoom-link kun je deelnemen aan de meeting. Zo kun je samen met anderen aan de slag gaan met zaaien! Heb je nog geen zakje zaadjes? Haal die dan op bij een Voedselbank voor Bijen bij jou in de buurt. De afhaalpunten zijn te vinden via voerdebijbij.nl. The Pollinators benadrukken bij het uitdelen van de zakjes de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.”

Zie hier het facebook evenement.

 

De komende periode worden inwoners, ondernemers, organisaties en scholen in Heerenveen opgeroepen deel te nemen in verschillende duurzaamheidsprojecten. Dit met als doel de gemeente groener te maken, de biodiversiteit te vergroten en de openbare ruimte klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. Reden om aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.

Wethouder Hans Broekhuizen: “Via tien projecten willen we de komende tijd gaan werken aan de vergroening van de gemeente. Denk hierbij aan het mogelijk maken van geveltuintjes, het overgaan op ecologisch bermbeheer, het vergroenen van bedrijventerreinen en het centrum en zorgen voor voldoende nestkastjes en bloemenrijke bermen.”

Eén voor één groener
Het duurt jaren om de biodiversiteit te vergroten en onze omgeving klaar te maken voor een ander klimaat. “Daarom kiezen we er voor stap voor stap te werken aan projecten”, vertelt Hans Broekhuizen. “En zo worden we één voor één groener in Heerenveen”. De projecten in de uitvoeringsagenda sluiten waar mogelijk aan bij al bestaande initiatieven, zoals het bijenpact en Operatie Steenbreek. Initiatieven waar inwoners en ondernemers gemakkelijk aan mee kunnen doen. “Want onze leefomgeving is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal”.

Duurzaamheidsprogramma
De uitvoeringsagenda ‘Klimaatadaptatie en biodiversiteit’ maakt deel uit van het Duurzaamheidsprogramma dat in 2019 is vastgesteld. Dit programma kent drie hoofdthema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie en biodiversiteit en Circulaire Economie. De komende periode worden inwoners en ondernemers actief uitgenodigd deel te nemen aan de projecten.

Bron:
Gemeente Heerenveen

De Week van de Groene Tuin die plaatsvond van 7 tot en met 13 april heeft een groot bereik gehad in de media en bij de tuinbezitters. Dit blijkt uit een analyse van de mediaresultaten, aantal downloads van de Nationale Tuincheck en het bereik via de social media kanalen.

De Week van de Groene Tuin is een initiatief van Stichting Steenbreek en NL Greenlabel en is vrij spontaan ontstaan door de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus. Voorzitter Wout Veldstra van Stichting Steenbreek: ‘Nu mensen thuis moesten blijven bij dit mooie weer was dit voor ons de uitgelezen kans om in samenwerking met NL Greenlabel tuinbezitters te stimuleren hun tuin te gaan ontstenen en te vergroenen.’

In de Week van de Groene Tuin werden iedere dag laagdrempelige tuintips breed gedeeld, zoals via de communicatiekanalen van de gemeenten en de huis-aan-huisbladen. Veder besteedde het Algemeen Dagblad (AD) in al haar regio-edities aandacht aan deze week. Via de social media kanalen Twitter, Instagram, Facebook en Linkedin zijn de berichten boven gemiddeld gedeeld en bekeken.

Duizend downloads
De Nationale Tuincheck, de app waarmee de kwaliteit van de eigen tuin makkelijk in kaart kan worden gebracht, werd intensief gebruikt in de Week van de Groene Tuin. ‘Nadat er een artikel in het AD over de app verscheen, schoot het aantal downloads omhoog’, zegt Jeroen Salemink van Iconica, ontwikkelaar van de app. ‘Duizend downloads binnen drie uur, dat is echt ongekend!’ Ook stond de app gedurende het hele release weekend in de top 25 van de Apple Store en de Google Play Store.

Tuinlabel
Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel: ‘Uit een eerste analyse volgt dat bijna 70% een B of C label heeft behaald. Niet slecht, maar dat kan natuurlijk veel beter! Minder dan 10% kwam uit op een A-label. De volgende stap wordt het verder ontwikkelen van de app waarbij we de gebruiker nog meer van advies en raad willen voorzien als deze stappen wil zetten om te vergroenen. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is daarbij van belang. Denk verder aan het verkrijgen van subsidies, advies van groene professionals of bijvoorbeeld bepaalde producten die bijdragen aan een duurzamere tuin.’

Fotowedstrijd
Een actie tijdens de Week van de Groene Tuin was de fotowedstrijd. Ook een groot succes door de grote deelname. De jury buigt zich momenteel over de inzendingen. Binnenkort worden de prijzen hiervan bekendgemaakt.

Door deze succesvolle actie is het voornemen van NL Greenlabel en Stichting Steenbreek om deze in het voorjaar van 2021 te herhalen.